Welkom bij Centrum Duurzaam Groen!

Vorming

Advies en dienstverlening

Projecten en onderzoek

Kennis en informatie

In de kijker

Infosessie Pesticidenreductie

Nog altijd zijn er vragen rond het pesticidenreductiedecreet, dat in werking trad op 1 januari 2015, en het pesticidengebruik door openbare besturen,...

Boomveiligheid: visuele controle

Bomen kunnen een potentieel gevaar vormen. Holten, schimmels, scheefstand, dood hout,... zijn indicaties van een mindere conditie van een boom. Wil je leren...

Infosessies pesticidenreductie

Het pesticidenreductiedecreet, dat in werking trad op 1 januari 2015, regelt het pesticidengebruik door openbare besturen, openbare diensten en bedrijven....